Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/10/2017

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 41/2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

(18/10/2017)

Trong tuần 41/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 299 lỗ hổng trong đó có: có 02 lỗ hổng ở mức cao, 13 lỗ hổng mức trung bình, 04 lỗ hổng ở mức  thấp, 280 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi

(16/10/2017)

Ngày 16/10/2017, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 541/CATTT-TĐQLGS V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi gửi tới cơ quan, tổ chức và người sử dụng.
 

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 40/2017 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

(11/10/2017)

Trong tuần 40/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 310 lỗ hổng trong đó có: có 6 lỗ hổng ở mức cao, 39 lỗ hổng mức trung bình, 4 lỗ hổng ở mức  thấp, 261 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 39/2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

(04/10/2017)

Trong tuần 39/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 275 lỗ hổng trong đó có: có 12 lỗ hổng ở mức cao, 50 lỗ hổng mức trung bình, 15 lỗ hổng ở mức  thấp, 198 lỗ hổng chưa được đánh giá.