Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/09/2019
Gần 200 cán bộ thông tin cở sở được tập huấn huấn tuyên truyền về an toàn giao thông tại Yên Bái

Gần 200 cán bộ thông tin cở sở được tập huấn huấn tuyên truyền về an toàn giao thông tại Yên Bái

(13/08/2018)

Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông trong hai ngày 7-8/8/2018 tại tỉnh Yên Bái. Gần 200 cán bộ thông tin cở sở tham gia Hội nghị tập huấn.