Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông" không?

Kết quả ( 9 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
33.33 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
11.11 %
Bình thường ( 1 lượt bình chọn )
11.11 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
44.44 %