Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông" không?

Kết quả ( 2 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 0 lượt bình chọn ) Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
50 %
Bình thường ( 0 lượt bình chọn ) Chưa hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
50 %