Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18/11/2017

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1214

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (bão Damrey) 03/11/2017
10/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 01/11/2017
1849/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 26/10/2017
1843/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" 25/10/2017
1766/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 17/10/2017
1756/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam 13/10/2017
1641/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí Về việc phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng 02/10/2017
1622/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Lĩnh vực khác Về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học 29/09/2017
3399/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác V/v thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 19/09/2017
3307/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn Bão số 10 (Bão Doksuri) 13/09/2017