Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22/07/2017

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1181

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Về việc khắc phục hậu quả Bão số 2 17/07/2017
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông, Lĩnh vực khác V/v ứng phó với cơn bão số 2 16/07/2017
1095/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về " thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" 05/07/2017
338/CATTT-TĐQLGS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) 28/06/2017
2253/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 28/06/2017
989/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia 23/06/2017
966/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa 20/06/2017
959/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin 20/06/2017
939/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại 16/06/2017
2005/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo 12/06/2017