Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25/04/2017

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1154

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
462/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/03/2017
441/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 28/03/2017
433/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 27/03/2017
414/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 23/03/2017
413/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 23/03/2017
409/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2017 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia 23/03/2017
358/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 20/03/2017
351/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Về việc chỉ định phòng thử nghiệm 17/03/2017
08/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 14/03/2017
291/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng 13/03/2017