Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/02/2017

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1119

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
146/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/02/2017
124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, Lĩnh vực khác Về việc ban hành Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ 09/02/2017
156/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Công điện Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 02/02/2017
62 /QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 2016 19/01/2017
59/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Lĩnh vực khác Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 16/01/2017
02/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017
41/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 12/01/2017
02/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 06/01/2017
01/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 03/01/2017
2378/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2016