Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/01/2017

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1108

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02 /CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017
02/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 06/01/2017
01/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 03/01/2017
2353/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2016
2356/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2016
2378/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2016
2343/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/12/2016
4663/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông, Lĩnh vực khác Về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất 28/12/2016
2327 /QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 27/12/2016
2287/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 21/12/2016