Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 25/01/2017

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 1112

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
55/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Bưu chính Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 19/01/2017
175/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thông, CNTT, điện tử Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016
55/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Viễn thông, Lĩnh vực khác Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016
41/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Xuất bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 26/12/2016
42/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2016
33/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn" 26/12/2016
34/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz 26/12/2016
35/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính 26/12/2016
38/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
36/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình 26/12/2016