Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/03/2018

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 1185

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xuất bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 28/02/2018
13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018
48/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc 29/12/2017
47/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất 29/12/2017
46/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 29/12/2017
45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 29/12/2017
44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017
43/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 29/12/2017
42/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Xuất bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2017
41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017