Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 30/04/2017

Văn bản

Tổng số văn bản 2287

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
49/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 24/04/2017
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
03/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017
02/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
462/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/03/2017
441/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 28/03/2017
433/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 27/03/2017
414/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 23/03/2017