Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/06/2017

Văn bản

Tổng số văn bản 2312

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
338/CATTT-TĐQLGS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) 28/06/2017
989/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia 23/06/2017
966/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa 20/06/2017
959/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin 20/06/2017
939/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại 16/06/2017
2005/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo 12/06/2017
866/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 06/06/2017
856/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, An toàn thông tin Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/06/2017
833/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng 31/05/2017
832/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh 31/05/2017