Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Tổng số văn bản 2371

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1756/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam 13/10/2017
07/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 12/10/2017
1641/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí Về việc phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng 02/10/2017
23/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 29/09/2017
22/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 29/09/2017
21/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông 29/09/2017
1622/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Lĩnh vực khác Về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học 29/09/2017
3399/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác V/v thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 19/09/2017
3307/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn Bão số 10 (Bão Doksuri) 13/09/2017
20/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017