Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2017

Văn bản

Tổng số văn bản 2395

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
37/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM 07/12/2017
2239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế 05/12/2017
2238/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Quyết định 688/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ 05/12/2017
36/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2017
2136/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ 28/11/2017
35/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 23/11/2017
34/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình" 22/11/2017
33/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị viba số điểm - điểm" 22/11/2017
32/2017/TT-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15/11/2017
30/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng 11/11/2017