Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/04/2018

Văn bản

Tổng số văn bản 2479

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
60/TB-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Lĩnh vực khác Danh sách cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải 12/04/2018
529/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/04/2018
494/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 05/04/2018
469/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 03/04/2018
468/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 03/04/2018
463/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế 02/04/2018
462/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Về việc chỉ định phòng thử nghiệm 02/04/2018
452/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 02/04/2018
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Xuất bản Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in 30/03/2018
427/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Về việc phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam " .vn" cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá 29/03/2018