Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/06/2018

Văn bản

Tổng số văn bản 2532

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
854/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính Về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia 04/06/2018
823/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/05/2018
820/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietnamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 30/05/2018
798/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 25/05/2018
08/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ" 25/05/2018
788/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính Về việc phát hành bộ tem bưu chính "Phòng chống tác hại của huốc lá" 24/05/2018
769/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII 22/05/2018
776/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I 21/05/2018
775/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II 21/05/2018
774/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III 21/05/2018