Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 15/11/2019

Văn bản QPPL : 18/2011/TT-BTTTT

Số hiệu 18/2011/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Ngày ban hành 30/06/2011
Ngày có hiệu lực 15/08/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Văn bản hết hiệu lực một phần (Ngày hết hiệu lực: 15/8/2017): - Mục 3.3; Mục 4.1; Mục 4.5; Gạch đầu dòng thứ hai của mục 6.3; Câu đầu của mục 6.3.2; Mục 6.3.2.7; Gạch đầu dòng thứ 2 của mục 6.4.2; Gạch đầu dòng thứ nhất của mục 7.1; Mẫu đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại Phụ lục 1; Mẫu Biên bản kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại Phụ lục 2; Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định trạm gốc di động mặt đất công cộng tại Phụ lục 3; Mẫu thông báo trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại Phụ lục 4 và Cụm từ "Thông báo" tại Phụ lục 5
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, CNTT, điện tử
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

thongtu18_2011.zip

Chi tiết văn bản