Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/02/2020

Văn bản QPPL : 41/2016/TT-BTTTT

Số hiệu 41/2016/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/03/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Xuất bản
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 16/2015/TT-BTTTT
187/2013/NĐ-CP
195/2013/NĐ-CP
Download

TT412016.doc

Chi tiết văn bản