Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 01/04/2020

Văn bản CĐĐH: 04/CT-BTTTT

Số hiệu 04/CT-BTTTT
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

Chỉ-thị-04.PDF

Chi tiết văn bản