Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/07/2018

TIN TỔNG HỢP

Các nhà mạng Hàn Quốc sẽ khai trương 5G trong cùng 1 ngày

Các nhà mạng Hàn Quốc sẽ khai trương 5G trong cùng 1 ngày

(19/07/2018)
(ICTPress) - Ba nhà mạng hàng đầu của Hàn Quốc đã cùng thống nhất sẽ công bố các dịch vụ 5G cùng một ngày để tránh cạnh tranh quá nóng.
Hậu quả khó lường do người dùng để ngỏ điện thoại

Hậu quả khó lường do người dùng để ngỏ điện thoại

(19/07/2018)
(ICTPress) - Nhiều dữ liệu quý giá được lưu trữ và gửi từ những phương tiện cá nhân...