Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 27/05/2017

LĨNH VỰC CNTT, ĐIỆN TỬ

Danh sách các sản phẩm, dịch vụ CNTT do doanh nghiệp công bố theo quy định tại Thông tư 47/2016/TT-BTTTT

26/04/2017 15:22 CH Xem cỡ chữ

  

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CNTT DO CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ THEO QUY ĐỊNH
TẠI ĐIỀU 7 THÔNG TƯ 47/2016/TT-BTTTT.
(Danh sách sẽ được cập nhật bổ sung theo quy định trong Thông tư 47/2016/TT-BTTTT)

 

TT
Tên sản phẩm,
dịch vụ CNTT
Mô tả chức năng sản phẩm, dịch vụ
Tên doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ CNTT
Địa chỉ website đăng công bố sản phẩm, dịch vụ
Địa chỉ doanh nghiệp
1
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp PERP
PERP là hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp, cho phép quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các mảng sau:
-          Quản lý Tài chính – Kế toán
-          Quản lý Tài sản
-          Quản lý Mua hàng
-          Quản lý Kho – Vật tư
-          Quản lý Bán hàng (gồm cả bán buôn và bán lẻ)
-          Quản lý Sản xuất
-          Quản lý Chất lượng
-          Quản lý Nhân sự - Tiền lương
-          Quản lý Dự án
-          Thông tin điều hành phục vụ lãnh đạo
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Vĩnh Cửu
http://perp.vn/chi-tiet/perp---cong-bo-san-pham,-dich-vu-duoc-uu-tien.html
Số 76 Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (84-8) 3848 1882.
Số fax: (84-8) 3848 4796 Email: contact@perp.vn
Website: www.perp.vn
 
 

 

 

Lượt truy cập: 5422

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)