Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/03/2020

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(07/05/2018)

Hôm nay (7/5), Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII sẽ khai mạc, tập trung bàn, cho ý kiến đối với ba đề án quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Võ Văn Phuông giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Võ Văn Phuông giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

(20/04/2018)

Phát biểu tại buổi Lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, đồng chí Võ Văn Phuông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ cùng Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Giải Búa liềm vàng năm 2018: Thay đổi mạnh về cơ cấu và giá trị giải thưởng

Giải Búa liềm vàng năm 2018: Thay đổi mạnh về cơ cấu và giá trị giải thưởng

(30/03/2018)
Điểm mới của giải năm nay là có thêm giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; giải cho tác phẩm xuất sắc của các giả cao tuổi, giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi…
Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham gia ý kiến dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham gia ý kiến dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(07/02/2018)

Ngày 6/2/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 khóa XII tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(01/02/2018)

Ngày 30/01/2018, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau trình bày báo cáo các nội dung của Nghị quyết tại Hội nghị.