Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/09/2017

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

(18/09/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 39/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông.

Cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

(18/09/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 40/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

(13/09/2017)

Từ ngày 01/10/2017, chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin truyền thông cơ sở

Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin truyền thông cơ sở

(05/07/2017)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT&TT

Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT&TT

(30/06/2017)

Ngày 21/6/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị 26/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2017.