Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22/07/2017

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin truyền thông cơ sở

Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin truyền thông cơ sở

(05/07/2017)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT&TT

Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT&TT

(30/06/2017)

Ngày 21/6/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị 26/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2017.

11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng

11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng

(12/05/2017)

Theo Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng sim rác, sim ảo

Nghị định 49/2017/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng sim rác, sim ảo

(09/05/2017)
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

(04/05/2017)

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 05/04/2016 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020 và Quyết định 146/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16/02/2017 Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.