Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18/11/2017

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng

Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng

(27/10/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

(19/10/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Thông tin sự cố ATTT mạng phải được báo cáo chậm nhất 5 ngày sau khi phát hiện

Thông tin sự cố ATTT mạng phải được báo cáo chậm nhất 5 ngày sau khi phát hiện

(28/09/2017)

Theo Thông tư 20/2017/TT-BTTTT đơn vị, cá nhân vận hành hệ thống thông tin (HTTT) chậm nhất 5 ngày từ khi phát hiện sự cố an toàn thông tin (ATTT) mạng phải thông báo thông tin sự cố tới chủ quản HTTT, cơ quan điều phối quốc gia, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố.

Bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông

Bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông

(26/09/2017)

Nghiêm cấm thu thập, lưu giữ, chuyển giao, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

(18/09/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 39/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông.