Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/06/2017

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Bưu điện Quảng Ninh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Bưu điện Quảng Ninh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

(23/09/2016)

Ngày 19/9/2016, Đảng bộ cơ quan Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Đảng bộ về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

(07/09/2016)

Ngày 27/8/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Bưu điện Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bưu điện Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(05/09/2016)

Ngày 1/9/2016, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; quán triệt chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết.

Sở TT&TT Vĩnh Phúc: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Sở TT&TT Vĩnh Phúc: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

(22/08/2016)

Chiều 18/8/2016, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động. Dự hội nghị có đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc sở.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nhiều nội dung thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nhiều nội dung thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

(04/08/2016)

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.