Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20/08/2017

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII

(26/07/2017)

Sáng ngày 26/7/2017, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho hơn 500 cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

(20/07/2017)

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

(29/06/2017)

“Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải nghiêm minh. Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.

Bưu điện Quảng Ninh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Bưu điện Quảng Ninh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

(23/09/2016)

Ngày 19/9/2016, Đảng bộ cơ quan Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Đảng bộ về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

(07/09/2016)

Ngày 27/8/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng.