• Thứ trưởng Phan Tâm và Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình trao giải Nhất (Công đoàn VNPT), giải Nhì (Công đoàn Mobifone) và giải Ba (VNPost) toàn đoàn
  • Giải Nhất môn cầu lông đôi nam trên 45 thuộc về Công đoàn Cơ quan Bộ TT&TT
  • Giải Nhất môn kéo co thuộc về Công đoàn VNPT
  • Giải Nhất môn tennis đôi nam nữ thuộc về Công đoàn VNPT
  • Giải Nhất môn tennis đôi nam dưới 45 tuổi thuộc về Công đoàn VNPT
  • Giải Nhất môn bóng bàn đôi nam nữ thuộc về Công đoàn VNPT
  • Giải Nhất môn tennis đôi nam trên 45 tuổi thộc về Công đoàn Mobifone
  • Giải Nhất môn bóng bàn đôi nam thuộc về Công đoàn VNPT