Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 01/12/2021

Tin tức

Tuyên truyền về chính sách viễn thông công ích của Nhà nước là 1 trong 5 nhiệm vụ

Tuyên truyền về chính sách viễn thông công ích của Nhà nước là 1 trong 5 nhiệm vụ

(03/04/2012)

Quyết định số 1643/ QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) giai đoạn 2011 - 2015, nêu rõ việc tổ chức tuyên truyền về chính sách VTCI của Nhà nước tới người dân, doanh nghiệp và xã hội là một trong 5 nhiệm vụ của Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam. Bài viết này được thực hiện với sự phối hợp của ICTPress và Ban Thống kê Tin học, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Viễn thông công ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện- Văn hóa xã

Viễn thông công ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện- Văn hóa xã

(03/04/2012)

Hướng tới phát triển hạ tầng, phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet cho các xã đặc biệt khó khăn, ngoài sự đầu tư theo định hướng của các doanh nghiệp, Nhà nước đã thực hiện hỗ trợ việc cung ứng và sử dụng dịch vụ cho người dân và các doanh nghiệp viễn thông bằng hai chương trình đặc biệt đó là Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74) và Chương trình xây dựng hệ thống điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

Tháng 2 năm 2012 sẽ đối thoại với doanh nghiệp về

Tháng 2 năm 2012 sẽ đối thoại với doanh nghiệp về

(03/04/2012)

Sáng 06/01/2012, tại Hà Nội, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai

(03/04/2012)

Chiều ngày 26/12/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí trần Đức Lai, Bí thư đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Đại diện Văn phòng Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.