Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/05/2022

Tin tức

Mật độ điện thoại vùng cao tăng vọt

Mật độ điện thoại vùng cao tăng vọt

(03/04/2012)

Sau 5 năm thực hiện Chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010, mật độ điện thoại ở các địa phương đạt khoảng gần 16 máy/100 dân, vượt xa mục tiêu 5 máy/100 dân.

Tháo gỡ khó khăn cho các Sở TT&TT về chính sách viễn thông công ích

Tháo gỡ khó khăn cho các Sở TT&TT về chính sách viễn thông công ích

(03/04/2012)

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vào ngày 4/7/2011, một số Sở TT&TT đã đưa ra những bất cập và đề nghị Bộ xem xét, điều chỉnh về chính sách viễn thông công ích (VTCI) như khó khăn về xác định sản lượng và kinh phí, chương trình VTCI đã dừng, có nhiều thuê bao điện thoại ở vùng sâu, vùng xa rời bỏ mạng, một số nơi hạ tầng bị hỏng, sau lũ trạm VSAT, IP không phát huy được, đầu tư di động ở một số nơi chưa thu được hiệu quả, hiện đã có mấy xã đứt liên lạc, thời gian qua khó hoạt động…

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới

(03/04/2012)

Ngày 23/6/2011, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng các đơn vị chức năng của Bộ đã dự họp báo cáo việc triển khai tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

Bộ TT&TT cơ bản hoàn thành dự thảo “Đề án trình Chính phủ xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Bộ TT&TT cơ bản hoàn thành dự thảo “Đề án trình Chính phủ xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

(03/04/2012)

Sáng ngày 20/5/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích đã họp báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai và xin ý kiến các đơn vị hữu quan thuộc Bộ về dự thảo “Đề án trình Chính phủ xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”.