Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(06/04/2023)

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chương trình về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (QĐKD), tổng thể cải cách hành chính nhà nước; chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để thúc đẩy mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Cắt bỏ quyết liệt các thủ tục hành chính rườm rà, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Cắt bỏ quyết liệt các thủ tục hành chính rườm rà, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

(05/04/2023)

Ngày 03/4/2023, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 3/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Cùng dự họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo phóng viên, nhà báo. Buổi họp báo diễn ra ngay sau Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2023; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong quý II/2023 và thời gian tới.

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và nâng cao chất lượng, triển khai thực chất các dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và nâng cao chất lượng, triển khai thực chất các dịch vụ công trực tuyến

(13/03/2023)

Ngày 07/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023.

Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải hành chính năm 2023

Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải hành chính năm 2023

(13/03/2023)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo này.