Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/09/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các giải pháp tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh

15/06/2023 07:21 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai một số giải pháp trọng tâm.


info-Cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.jpg

Đức Huy

Lượt truy cập: 451

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)