Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sông Hinh: Thực hiện nghiêm túc cập nhật thủ tục hành chính

13/11/2022 13:40 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định.20221215-m21.jpeg

Ảnh minh họa

Theo đó, việc niêm yết công khai, đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến cập nhật, tra cứu thông tin để giao dịch giải quyết TTHC; công khai kịp thời tiến độ, kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã cập nhật đầy đủ 24 quyết định của UBND tỉnh về công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp huyện, xã; niêm yết đầy đủ 48 lĩnh vực, 264 TTHC thuộc thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…/.

Phạm Thùy

(Nguồn: baobinhdinh.vn)

Lượt truy cập: 474

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)