Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tuy An: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

03/12/2022 13:38 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).


20221215-m22.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, trên cơ sở những văn bản của cấp trên, lãnh đạo UBND huyện đã ban hành kịp thời các quyết định, kế hoạch triển khai đúng tiến độ, đưa hoạt động cải cách TTHC từng bước hiệu quả, thiết thực hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi liên hệ công việc.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo niêm yết kịp thời, đầy đủ 287 thủ tục với 52 lĩnh vực; triển khai mô hình 4 tại chỗ trong giải quyết TTHC; đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC cho người dân trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình lãnh đạo điều hành; cải thiện mức độ hài lòng trong quá trình phục vụ tổ chức, cá nhân.

Phạm Thùy

(Nguồn: baophuyen.vn)

Lượt truy cập: 515

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)