Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bình Định: Cắt giảm thời gian giải quyết đối với 170 thủ tục hành chính

13/11/2022 13:08 CH Xem cỡ chữ

20221219-m09.jpg

Ảnh minh họa

Với nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều TTHC được đề xuất đơn giản hóa, chuyển đổi phương thức “từ tiền kiểm sang hậu kiểm”.

Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết (giảm từ 1 - 20 ngày) đối với 170 TTHC của 18 sở, ngành với số tiền tiết kiệm dự kiến hơn 4,5 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 53 TTHC trong lĩnh vực đầu tư, thi đua khen thưởng, đường bộ, đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, du lịch, bưu chính viễn thông và internet, lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp địa phương, xây dựng (trong Ban Quản lý Khu kinh tế), quản lý công sản, tổ chức phi chính phủ…/.

M.Lâm

(Nguồn: baobinhdinh.vn)

Lượt truy cập: 457

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)