Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

11/12/2022 10:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.


20221215-m14.jpg

Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành trước ngày 1/4/2023.

Phấn đấu 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; hoàn thành trước ngày 1/1/2025.

Cụ thể, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và kiến nghị phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trước ngày 1/1/2024. Kiến nghị phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trước ngày 1/1/2025.

Nam Phương

(Nguồn: baoquangnam.vn)

Lượt truy cập: 501

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)