Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/03/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quảng Nam tích hợp 1.398 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

13/12/2022 19:24 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Năm 2022 các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cung cấp 1.459 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong năm, Quảng Nam đã thực hiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.398 dịch vụ công, đạt 95,8%.


20221215-m13.jpg

Ảnh minh họa

Đến nay, tất cả sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, bổ sung 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thiết lập quy trình điện tử lên hệ thống thông tin một cửa.

Đồng thời giải quyết thủ tục hành chính liên thông 3 cấp đối với các lĩnh vực: đất đai, lao động, người có công. Đến nay toàn tỉnh có 17 sở, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch số hóa với 2.044 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó, các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ngày càng tăng.

Cụ thể, trong năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận 73.496 hồ sơ; đã giải quyết 70.237 hồ sơ (giải quyết trước và đúng hạn 70.140 hồ sơ, trễ hạn 97 hồ sơ); đang giải quyết 3.246 hồ sơ (3.226 hồ sơ còn trong hạn, 20 hồ sơ trễ hạn). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,8%. Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến trong năm là 37.168 hồ sơ, chiếm 50,57% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Châu Nữ

(Nguồn: baoquangnam.vn)

Lượt truy cập: 234

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)