Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/05/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân dễ dàng tra cứu

28/11/2022 19:57 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình…


20221220-m18.jpg

Ảnh minh họa

Đó là những yêu cầu trong Công văn số 3825/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị công bố quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan mình.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, địa phương mình; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm...

Thúy Nga

(Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Lượt truy cập: 288

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)