Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/12/2022

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tình hình rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương 9 tháng đầu năm 2021

05/10/2021 14:11 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

9 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã thực hiện công tác rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được các Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh/thành phố ban hành các quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.Về cơ bản, đa số các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC chủ yếu đề xuất giảm thời gian giải quyết TTHC tùy theo khả năng giải quyết TTHC tại từng địa phương. Ví dụ như: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Bình Định); Cấp giấy phép bưu chính, Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, (Hòa Bình); Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (Thái Nguyên); Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp (Hà Nội); Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Bà Rịa – Vũng Tàu)...

Một số địa phương (Hà Nội, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Phú Thọ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bạc Liêu) đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC; cắt giảm các quy định của TTHC; bãi bỏ TTHC ở các lĩnh vực Bưu chính; Báo chí – thông tin đối ngoại; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, in và phát hành. Trong đó, đa số các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành.

Có địa phương đề xuất bãi bỏ hẳn TTHC do địa phương không có nội dung của các TTHC đó. Ví dụ như: Đồng Tháp đề xuất bãi bỏ các TTHC: Cấp/ Sửa đổi, bổ sung đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Cấp/ Sửa đổi, bổ sung/ Gia hạn/Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng;  Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên; Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt; Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng; Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên. Tuy nhiên, các đề xuất này khó có thể thực hiện vì tại một số địa phương không có nội dung thực hiện TTHC thì không có nghĩa tất cả các địa phương đều không thực hiện TTHC đó.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hàng năm, đồng thời xem xét bổ sung, hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đề xuất của địa phương cũng là một gợi ý để Bộ tiếp tục nghiên cứu phân cấp giải quyết TTHC từ cấp Trung ương xuống cấp địa phương nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng, thực hiện Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 930

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)