Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 01/03/2021

TIN TỨC

Tổng Cục Hải quan thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần trong hoạt động xuất, nhập khẩu

12/05/2020 10:00 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/4/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.


Đề án thí điểm Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần là việc áp dụng kết quả tham vấn của lần xuất khẩu, nhập khẩu trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo trong phạm vi một hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc một hoặc nhiều Cục Hải quan khác nhau. Theo đó, việc tham vấn trị giá hải quan sẽ chỉ phải thực hiện một lần nhưng kết quả tham vấn sẽ được sử dụng nhiều lần, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan hải quan và người khai hải quan. Đề án được ban hành để thực hiện các mục tiêu:
 
- Tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác, gắn bó với cơ quan hải quan.
 
- Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan hải quan và cộng đồng Doanh nghiệp trong công tác khai báo, kiểm tra, xác định trị giá hải quan.
 
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hải quan trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của Doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan và hợp tác với cơ quan hải quan.
 
- Tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu ngân sách.
 
- Xây dựng để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (kho bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn ngành.
 
Cơ quan hải quan xem xét ban hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần trên cơ sở người khai hải quan gửi Đề nghị tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần đến cơ quan hải quan qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đáp ứng các tiêu chí sau:
 
- Tờ khai hải quan đã tham vấn được thông quan trong vòng 30 ngày tính đến ngày đề nghị sử dụng kết quả nhiều lần;
 
- Hồ sơ hải quan, hồ sơ tham vấn, thủ tục tham vấn tuân thủ quy định của pháp luật; chứng từ, tài liệu, hồ sơ tham vấn không có mâu thuẫn; đơn vị tham vấn đề xuất chấp nhận sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần;
 
- Trị giá hải quan của hàng xuất nhập khẩu được xác định đúng nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định.
 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ban hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần hoặc Thông báo từ chối sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, được gửi bằng văn bản và thông báo qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho người khai hải quan, đơn vị hải quan nơi người khai hải quan sử dụng thông báo.
 
Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành được áp dụng tại các đơn vị hải quan trên toàn quốc.Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Cục trưởng Cục Hải quan nào ban hành thì được áp dụng trong phạm vi Cục Hải quan đó.Thời hạn hiệu lực của Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần là không quá 06 tháng (180 ngày) kể từ ngày ban hành./.
 

Phòng KSTTHC - Văn phòng Bộ

Lượt truy cập: 317

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)