Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 01/03/2021

TIN TỨC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

11/05/2020 14:28 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính có sự thay đổi so với Thông tư số 291/2016/TT-BTC.


Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 25/2020/TT-BTC bao gồm: thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Về tổ chức thu phí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông là tổ chức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính theo quy định tại Thông tư.
 
Sau 04 năm, dù giá cả hàng hóa trên thị trường đều tăng, nhưng về cơ bản mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính không thay đổi, thậm chí còn giảm, có số ít mức thu phí có sự thay đổi như:
 
- Mức phí thẩm định lại điều kiện cấp giấy phép bưu chính khi hết hạn bằng với mức phí thẩm định lần đầu, tăng 100%;
- Thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép giảm 50%;
 
- Thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được giảm 60%;
 
- Thẩm định cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được giảm 60%.
 
Ngoài ra, Thông tư bỏ quy định về phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, đồng thời bổ sung thêm quy định về phí cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
 
Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính không quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC được thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 248

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)