Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/04/2020

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bộ TT&TT công bố chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

04/07/2019 18:22 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tham dự và chủ trì Hội nghị.


20190407-ta1.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị
 
Công bố chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ đã Công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo Quyết định số 45/QĐ-BTTTT đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành ngày 26/6/2019.
 
Theo đó, năm 2018, kết quả xếp hạng CCHC của các Cục có nhiều thay đổi so với năm 2017. Bảng chỉ số CCHC tổng hợp của các Cục cho thấy kết quả CCHC của 10 Cục thuộc Bộ không đều. Khoảng cách giữa đơn vị có chỉ số cao nhất và chỉ số thấp nhất là 30,32%. Mặc dù giá trị chỉ số trung bình của 10 Cục tăng 2,78% so với năm 2017 nhưng một số đơn vị có chỉ số giảm sâu so với năm 2017.
 
Tổng quan kết quả CCHC của các đơn vị Khối cơ quan Bộ cũng cho thấy kết quả của các đơn vị khối cơ quan Bộ khá cao và tương đối đồng đều cả về kết quả tự chấm điểm và kết quả điều tra xã hội học. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 11 đơn vị khối cơ quan Bộ tăng 2,93% so với năm 2017, 100% đơn vị có chỉ số CCHC đạt trên 80%.
 
Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba Bộ TT&TT triển khai thực hiện đánh giá kết quả CCHC của các Cục trực thuộc Bộ và là năm thứ 2 triển khai thực hiện đánh giá kết quả CCHC của các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Nhìn chung các đơn vị đã có kinh nghiệm trong triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2018 của đơn vị.
 
Bộ chỉ số CCHC của các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ được ban hành đã bám sát Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ, do đó, kết quả chỉ số CCHC của các đơn vị (đặc biệt là các Cục trực thuộc Bộ) phản ánh khá chính xác kết quả chỉ số CCHC của Bộ trong năm 2018. Giá trị trung bình đạt được của các Cục trực thuộc Bộ (79,55%) tương đồng với Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ (79,21%).
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết ngày 24/5/2019 vừa qua, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố Trung ương.
 
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện CCHC đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác CCHC của các bộ, địa phương như: công tác xây dựng pháp luật không đảm bảo tiến độ; công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) còn chậm, chưa đúng quy định, tình trạng giải quyết TTHC còn chậm, muộn vẫn còn xảy ra; triển khai xây dựng và duy trì kiến trúc Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế; việc cung cấp, khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả chưa cao…
 
Đây cũng chính là các hạn chế của Bộ trong năm vừa qua, ảnh hưởng nhiều đến kết quả CCHC của Bộ trong năm cũng như thứ hạng của Bộ so với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác. Bộ TT&TT nói chung và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nói riêng cần phải nỗ lực hơn nữa, kiên quyết khắc phục những hạn chế trong năm 2018 để nâng cao chất lượng CCHC của Bộ, cải thiện thứ hạng của Bộ trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019 và những năm tiếp theo. – Thứ trưởng yêu cầu.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định: Việc đánh giá, công bố chỉ số CCHC hàng năm là hoạt động cần thiết, giúp các cơ quan đơn vị thuộc Bộ nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, mặt yếu, mặt mạnh của mình trong từng lĩnh vực để có giải pháp, điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của đơn vị cũng như của Bộ.
 
Bộ Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ được xây dựng bám sát Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ cũng như việc đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ TT&TT.
 
Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 
Tại Hội nghị, Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ TT&TT. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các nội dung CCHC của Bộ. Công tác tuyên truyền CCHC được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, nhất là nhận thức của người đứng đầu đơn vị.
 
Quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đều tuân thủ đúng quy trình được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TT&TT.
 
Về cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước: Bộ đã xây dựng bộ 561 câu hỏi/trả lời các vấn đề thường gặp trong giải quyết TTHC của Bộ TT&TT gửi Văn phòng Chính phủ để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời cũng đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
 
Bộ cũng thực hiện rà soát, xây dựng danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành và danh mục các điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm; rà soát bãi bỏ, chấm dứt việc quy định TTHC trong các công văn hướng dẫn.
 
Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bộ TT&TT đã hợp nhất Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam thành Báo VietNamNet từ năm 2018. Bộ TT&TT hiện đang rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo VietNamNet để phê duyệt phương án tổ chức hoạt động phù hợp, tạo điều kiện cho báo phát triển ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Hiện nay, Bộ TT&TT đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT, đang xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TT&TT.
 
Về ứng dụng CNTT, về cơ bản hạ tầng CNTT của Bộ đã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động. Các hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng nội bộ như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên nền web, hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống email, hệ thống Video Conference...góp phần hỗ trợ công tác quản lý điều hành và tác nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ TT&TT.
 
Hiện nay, 100% đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, có bản công bố ISO theo quy định. Nhìn chung việc áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ được tiến hành đồng bộ, thường xuyên và đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC tại Bộ TT&TT; chỉ đạo Trung tâm Thông tin, các cơ quan báo chí thuộc Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ TT&TT về CCHC; rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước...
 
Hội nghị đã lắng nghe báo cáo chuyên đề của đại diện các đơn vị và tích cực trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan và phương hướng CCHC của Bộ trong thời gian tới./.

Phong CCTTHC - TH

Lượt truy cập: 35

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)