Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/04/2023

TIN TỨC

Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước

16/03/2017 19:22 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 14/3/2017, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), để từ đó có những giải pháp, định hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.


Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở Hà Nội có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị phụ trách cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước tại Hà Nội; Đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc ba cơ quan: Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại các điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính các Sở Nội vụ; Chủ tịch, Thủ trưởng, cán bộ phụ trách các đơn vị có liên quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,
Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình công tác, kết quả triển khai xác định SIPAS của các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện thời gian qua, từ đó có những đánh giá về các thuận lợi, khó khăn, đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai xác định chỉ số hài lòng thời gian tới.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương là giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c của Chính phủ. Người dân là người bầu ra hệ thống chính quyền các cấp, là người có quyền được hưởng những dịch vụ mà hệ thống chính quyền cung cấp theo Hiến pháp, luật pháp cam kết đem lại cho người dân, cũng là người  thực hiện giám sát các cơ quan Nhà nước. Với tinh thần đó, Chính phủ từ nhiệm kỳ 2011-2015 đến nay luôn khẳng định, coi sự hài lòng người dân đối với sự phục vụ của cơ quan chính quyền các cấp là thước đo quan trọng đối với cải cách hành chính của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa phương. Phấn đấu tới năm 2020, trên 80% người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ "Nếu chúng ta không triển khai từ bây giờ việc đo lường, đánh giá sự hài lòng của người dân thì đến năm 2020 không thể trả lời được bao nhiêu phần trăm người dân hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước".
 
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình triển khai đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Theo đó, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai Đề án “Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” và tới năm 2015, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần đầu triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên phạm vi cả nước và đã công bố kết quả vào ngày 26/4/2016.
 
Với 06 thủ tục hành chính được chọn để triển khai SIPAS năm 2015 bao gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng nhà ở; Giấy đăng ký kết hôn; Giấy khai sinh và chứng thực, tính đến tháng 12/2016, đã có 04 bộ, ngành và 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo của các ngành, địa phương cũng như qua điều tra, khảo sát cho thấy các bộ, ngành và địa phương có cách thức và phương pháp triển khai rất đa dạng, các tiêu chí đo lường, thang đánh giá, nội dung khảo sát khác nhau, chính vì vậy kết quả đo lường sự hài lòng của 04 bộ, ngành và 32 địa phương rất đa dạng, khiến cho công tác tổng kết, đánh giá chung của Chính phủ, các đơn vị chức năng gặp nhiều khó khăn và không có được sự khái quát, thống nhất cao.
 
Trên cơ sở Báo cáo của Bộ Nội vụ, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến, tham luận, đóng góp vào Báo cáo. Nhìn chung các đại biểu đều nhất trí cao đối với các nội dung của Báo cáo. Một số đại biểu nêu ra các khó khăn của từng bộ, ngành, địa phương mình trong công tác triển khai, đồng thời cũng đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế còn gặp phải nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Các ý kiến của đại biểu đều được Ban tổ chức Hội nghị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, từ đó thống nhất về phương pháp đo lường do Bộ Nội vụ ban hành trên phạm vi toàn quốc (Có những thay đổi, bổ sung để phù hợp với đặc điểm của từng bộ, ngành, địa phương).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị, trong thời gian tới Bộ Nội vụ phối hợp Văn phòng Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó chú ý vào các đề xuất, giải pháp phù hợp, hiệu quả, ít tốn kém nhất để có thể áp dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề và địa phương. Trên cơ sở Đề án, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô toàn quốc, ngành, địa phương. Phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước, nắm bắt những nhu cầu của người dân, tổ chức, từ đó xác định những giải pháp phù hợp, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tổ chức. Các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, bố trí đủ nguồn lực về con người, kinh phí để triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, tổ chức thấy được tầm quan trọng, cần thiết của việc đo lường xác định chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, bên cạnh đó cũng tạo được cơ chế để người dân, tổ chức cùng trực tiếp tham gia góp ý, giám sát các chính sách về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Toàn cảnh Hội nghị

Thanh Tuấn - Trần Hải

www.moha.gov.vn

Lượt truy cập: 975

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)