Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Những điểm mới của Đề án 30?

06/12/2010 10:40 SA Xem cỡ chữ

- Đề án 30 có mục tiêu rõ ràng, kết quả thực hiện cụ thể;
- Là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010;
- Phương pháp tiếp cận tổng thể, từ trên xuống - Phương pháp Máy xén;
- Hợp tác công - tư trong cải cách hành chính;
- Bộ máy chuyên trách từ trung ương tới các bộ, địa phương với nhiệm vụ rõ ràng cụ thể;
- Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chung nhất;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính
 

Lượt truy cập: 2279

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)