Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

TIN TỨC

Bộ Tư pháp tổ chức bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ sang Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

08/10/2013 09:23 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 06 tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2245/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định nêu trên,chiều ngày 27 tháng 9 năm 2013, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Hồng Sơn, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ đã chính thức được bàn giao nguyên trạng sang Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Tham dự buổi bàn giao có lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch –Tài chính, Vụ Thi đua-khen thưởng, lãnh đạo cấp phòng của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cùng toàn thể cán bộ, công chức của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

Tại buổi bàn giao, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã thông báo về việc chuyển nhiệm vụ về tổ chức, biên chế, tài sản, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ sang Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan và Chánh Văn phòng Bộ Trần Tiến Dũng đã ký biên bản bàn giao gồm các nội dung sau:

1- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

2- Tổ chức biên chế và cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

3- Tài sản trang thiết bị làm việc gồm: Bàn, ghế vi tính, máy vi tính, tủ đựng tài liệu.

4- Hồ sơ tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đang thực hiện.

5- Lương của công chức và các khoản kinh phí hoạt động khác còn lại trong năm 2013 của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn đánh giá cao phong thái làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và cho rằng đây là môi trường tốt để đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục học tập, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất để các cán bộ, công chức mới chuyển sang hoàn thành tốt nhiệm vụ tại môi trường công tác mới.
 

Theo thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 2005

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)