Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

TIN TỨC

Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả xử lý công việc

24/09/2013 10:02 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Trong 8 tháng thi đua đầu năm, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tiếp tục nâng cao hiệu quả xử lý công việc, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức mạnh tập thể của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của toàn cơ quan.

Mạng thông tin hành chính điện tử Chính phủ đang được VPCP tiếp tục tập trung đẩy mạnh. Hiện tại, đã phối hợp thí điểm và triển khai kết nối mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử tại Bộ Y tế và các tỉnh Hà Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Sơn La…; xây dựng phương án triển khai thí điểm về Hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu, bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Bộ, ngành, địa phương.

Kế hoạch cải cách hành chính của VPCP đã được ban hành với 7 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, VPCP tập trung xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định; thống kê, rà soát thủ tục giải quyết công việc trong nội bộ; triển khai Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ… Để thực hiện tốt Kế hoạch này, VPCP xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo vị trí việc làm đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho VPCP.

VPCP, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc các thành viên Chính phủ tăng cường đối thoại chính sách: đã tổ chức thành công 18 buổi đối thoại trực tuyến; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng 33 Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" nhằm giải đáp chính sách, kịp thời giải đáp những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và tăng tính tương tác giữa Chính phủ với người dân; tiếp tục vận hành các cửa giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong đó có các phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính.

Trong quý IV năm 2013, VPCP sẽ tích cực triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm tại từng Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VPCP.

VPCP tiếp tục chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, qua đó tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế, bất cập trong công các cải cách hành chính ở các cấp, các ngành và địa phương…

Đồng thời, VPCP tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính trong việc khẩn trương kết nối hệ thống thông tin dữ liệu giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ xác thực điện tử và chữ ký số cho ứng dụng quản lý văn bản và hồ sơ công việc cũng như hệ thống thư điện tử công vụ; triển khai cơ sở dữ liệu bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Lượt truy cập: 1595

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)