Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

TIN TỨC

Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính

10/06/2013 10:26 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 8-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 nhằm đổi mới căn bản tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư, đơn giản hóa TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sẽ được thành lập do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, các Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Trong giai đoạn 2013-2014, việc triển khai Đề án tập trung vào hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư... Đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi toàn quốc. Từ năm 2016, tổ chức triển khai nhập thông tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giai đoạn 2015-2020, việc cấp số định danh cá nhân cho công dân sẽ được triển khai theo lộ trình do Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Ngoại giao thực hiện, đồng thời, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

* Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, riêng việc thực hiện đơn giản hóa tối thiểu 1.300 TTHC có yêu cầu khai thông tin công dân hoặc xuất trình - nộp bản sao - nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân sẽ giúp tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC cho người dân ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng/năm.

Theo hanoimoi.com.vn

Lượt truy cập: 1382

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)