Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17/01/2021

Tin tức

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(21/04/2020)

Từ ngày 22/5/2020, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mà thông tin được tạo lập, cung cấp, trao đổi, thu thập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định rõ.

Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

(09/04/2020)

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

(08/04/2020)

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt cấp bách được ưu tiên giải quyết thuộc các cơ quan hành chính nhà nước phải được công khai trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến (các app) của cơ quan, đơn vị nếu có.

Bắc Giang: Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích

Bắc Giang: Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích

(08/04/2020)

Thời điểm này, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hướng dẫn tổ chức, công dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đây là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng, chống dịch Covid-19.