Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Tin tức

Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

(08/04/2020)

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt cấp bách được ưu tiên giải quyết thuộc các cơ quan hành chính nhà nước phải được công khai trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến (các app) của cơ quan, đơn vị nếu có.

Bắc Giang: Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích

Bắc Giang: Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích

(08/04/2020)

Thời điểm này, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hướng dẫn tổ chức, công dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đây là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2020

(25/03/2020)

 Ngày 24/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg  phê duyệt danh mục Dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công (DVC) quốc gia năm 2020. 

Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(25/03/2020)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.