Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17/01/2021

Tin tức

Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19

(14/05/2020)

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng mạnh tới tâm lý, đời sống người dân trong xã hội; gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại; làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế; làm gia tăng thất nghiệp, gây mất việc làm trong ngắn hạn. Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch covid-19.

Tổng Cục Hải quan thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần trong hoạt động xuất, nhập khẩu

(12/05/2020)

Ngày 29/4/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

(11/05/2020)

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính có sự thay đổi so với Thông tư số 291/2016/TT-BTC.

Tổ chức, cá nhân cần làm gì khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?

(21/04/2020)

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.