Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/09/2019

Tin tức

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(05/03/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Vụ Pháp chế về Văn phòng Bộ

Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Vụ Pháp chế về Văn phòng Bộ

(26/01/2018)

Chiều ngày 26/1/2018, tại trụ sở Bộ TT&TT, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ tổ chức lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) từ Vụ Pháp chế về Văn phòng Bộ. Tới dự và chủ trì lễ bàn giao có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT tổng kết năm 2017

Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT tổng kết năm 2017

(28/12/2017)

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.