Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13/08/2020

Tin tức

Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

(03/07/2020)

Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; kết quả thực hiện nhiệm vụgiao và hoạt động của Tổ công tác 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, Chính phủ đã tổng hợp tình hình, kết quả xử lý kiến nghị địa phương, doanh nghiệp của chính phủ 6 tháng đầu năm 2020.

 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông quý II năm 2020

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông quý II năm 2020

(29/06/2020)

Thực hiện các Nghị định quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020.

Thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực

(16/06/2020)

Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020. Theo đó, từng bộ, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

(09/06/2020)

Tháng 5/2020, Chính phủ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Kết quả cho thấy, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ động tham mưu, triển khai, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật.