Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/05/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(01/03/2023)

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh

(03/02/2023)

Ngày 27/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ TT&TT

Kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ TT&TT

(11/01/2023)

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1994/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2020 - 2025.