Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/08/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử

Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử

(22/03/2022)

Việc xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý dân cư của cơ quan chức năng, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, công dân, đáp ứng yêu cầu về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân...

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng,  hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

(21/03/2022)

 Ngày 18/3/2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trong Bộ Quốc phòng.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến

(21/03/2022)

Sáng 18/3/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ.

 
Tạo đột phá cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong năm 2022

Tạo đột phá cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong năm 2022

(10/03/2022)

Ngày 9/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.