Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/01/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0”

Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0”

(09/10/2019)

Sáng ngày ngày 9/10 tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Báo chí Xuất bản (Ban Tuyên Giáo Trung ương); Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT); Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0”. 

Cần tránh đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào khi triển khai đô thị thông minh

Cần tránh đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào khi triển khai đô thị thông minh

(02/10/2019)

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại Hội thảo “Xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia” diễn ra chiều ngày 2/10/2019 tại Hà Nội.

Khai giảng khóa học “KPI và kỹ năng đánh giá công chức, viên chức”

Khai giảng khóa học “KPI và kỹ năng đánh giá công chức, viên chức”

(26/09/2019)

Ngày 26/9, tại Quảng Ninh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học “KPI và kỹ năng đánh giá công chức, viên chức”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ quản lý văn phòng phụ trách bộ phận tổ chức, nhân sự và công chức phụ trách tổ chức thực hiện KPI của các đơn vị thuộc Bộ; các đại biểu là giảng viên của khóa học cùng sự tham gia của 73 học viên.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Intenet

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Intenet

(09/09/2019)

Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT), Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019.