Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%

(13/10/2021)

Các bộ, ngành, địa phương trong quý III/2021 đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã được cung cấp vẫn còn khá xa mục tiêu cần hoàn thành năm nay.

Bộ Thông tin và Truyền thông - Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hợp nhất

Bộ Thông tin và Truyền thông - Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hợp nhất

(07/10/2021)

Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện:

Lấy ý kiến trên môi trường điện tử

Lấy ý kiến trên môi trường điện tử

(06/10/2021)

Ngày 25/08/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1104/TTg-KSTT về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

 
Tình hình rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương 9 tháng đầu năm 2021

(05/10/2021)

9 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã thực hiện công tác rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được các Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh/thành phố ban hành các quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.