Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

(03/07/2020)

Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; kết quả thực hiện nhiệm vụgiao và hoạt động của Tổ công tác 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, Chính phủ đã tổng hợp tình hình, kết quả xử lý kiến nghị địa phương, doanh nghiệp của chính phủ 6 tháng đầu năm 2020.

 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông quý II năm 2020

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông quý II năm 2020

(29/06/2020)

Thực hiện các Nghị định quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020.

Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia của các Bộ, Ngành năm 2019

Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia của các Bộ, Ngành năm 2019

(23/06/2020)
Sáng ngày 22/6/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực

(16/06/2020)

Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020. Theo đó, từng bộ, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.