Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023

(18/12/2022)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, tập trung các nội dung nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 
Mô hình 'Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ' tại Thanh Hóa

Mô hình 'Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ' tại Thanh Hóa

(18/12/2022)

Mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, công chức cơ quan, chính quyền cấp xã.

 
Hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích

Hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích

(17/12/2022)

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, ban, ngành..., Bưu điện tỉnh Sơn La tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 
Hải Dương: Nỗ lực số hóa hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Hải Dương: Nỗ lực số hóa hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

(17/12/2022)

Nguyên nhân do số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, thành phần hồ sơ nhiều. Bên cạnh đó, thiết bị để scan tài liệu khổ lớn chưa có khiến cán bộ, công chức rất vất vả.