Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/06/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tác động thực tế và mục tiêu đề ra sau khi thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tác động thực tế và mục tiêu đề ra sau khi thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

(23/02/2021)

Nhìn chung, các Bộ, ngành, địa phương có những nỗ lực nhất định trong thực hiện giải pháp nhằm cắt giảm, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Kết quả là việc cắt giảm chí phí tuân thủ pháp luật, chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh và chi phí không chính thức theo nội dung yêu của Nghị quyết số 139/NQ-CP tiếp tục có sự cải thiện hơn so với năm trước.

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2020

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2020

(23/02/2021)

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021, trong năm 2020, việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh đã được Chính phủ tập trung triển khai như sau:

Giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật khi gia nhập thị trường cho doanh nghiệp

Giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật khi gia nhập thị trường cho doanh nghiệp

(23/02/2021)

Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, việc cắt giảm chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp là một trong những nội dung của việc giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Tại Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 01/02/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp các nội dung về việc này.

Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(22/02/2021)

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế, trong đó nghiêm trọng nhất là ngành du lịch, vận tải, mới đây, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt nhiều chính sách thuế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.