Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông

(01/12/2021)

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025.

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính

(25/11/2021)

Đại diện Bộ TT&TT cho biết sẽ cương quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, cản trở sự phát triển, là rào cản gây khó khăn với hoạt động tổ chức, kinh doanh.

Đưa công cụ, công nghệ thông tin vào cải cách quy định kinh doanh

Đưa công cụ, công nghệ thông tin vào cải cách quy định kinh doanh

(18/11/2021)

 Muốn cải cách thành công không thể tiếp cận theo cách làm cũ là bằng giấy, mà phải gắn với công cụ, công nghệ thông tin (CNTT) để bảo đảm công khai, minh bạch. Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng để tạo ra làn sóng cải cách mạnh mẽ thứ ba của Việt Nam.

Áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với xây dựng, ban hành các thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với xây dựng, ban hành các thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(16/11/2021)

Ngày 15/11/2021, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8374/VPCP-KTTH về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.