Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/01/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020 – 2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020 – 2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

(09/11/2020)

Ngày 04/11/2020, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định số 815/QĐ-VPCP.

Quy định chế độ báo cáo định kỳ

Quy định chế độ báo cáo định kỳ

(30/10/2020)

Ngày 21/10/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ nhằm thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo, cung cấp số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Văn phòng Chính phủ và cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020.

Bộ TT&TT phấn đấu top 10 về kết quả chỉ số CCHC năm 2020

Bộ TT&TT phấn đấu top 10 về kết quả chỉ số CCHC năm 2020

(30/10/2020)

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ.

Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

(22/10/2020)

Ngày 21/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, cho lãnh đạo, chuyên viên và thành viên Tổ công tác tại 17 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông