Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/05/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục phục vụ người dân

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục phục vụ người dân

(15/12/2022)

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Yên đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử liên thông, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục liên quan đến chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)…


Tuy An: Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Tuy An: Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

(15/12/2022)

UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết các thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện trong thời gian qua được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC được đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung, được người dân đánh giá cao.

Bỏ sổ hộ khẩu từ 1/1/2023: Thủ tục hành chính đất đai sẽ được thực hiện như thế nào?

Bỏ sổ hộ khẩu từ 1/1/2023: Thủ tục hành chính đất đai sẽ được thực hiện như thế nào?

(14/12/2022)

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 01/01/2023 sẽ không còn sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các loại giấy tờ này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cư trú, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Hà Nội: Bãi bỏ 8 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ

Hà Nội: Bãi bỏ 8 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ

(13/12/2022)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký Quyết định số 5000/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ Hà Nội.