Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

(18/01/2022)

Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.


Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện

(18/01/2022)

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12/2021, Chính phủ đã đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong năm 2021, gần 160 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt trên 2,89 triệu tỷ đồng, tăng 3,2%, tương đương 34,4% GDP, trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt trên 31 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy; nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động.

 
Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành đang gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội

Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành đang gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội

(07/12/2021)

 Ngày 03/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021.

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(03/12/2021)

Với chủ trương chuyển đổi số với các trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.