Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/10/2020

Thanh tra - Kiểm tra

Thanh tra diện rộng trạm BTS trên phạm vi toàn quốc

(09/06/2010)
Triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2010 theo Quyết định số 45/QĐ-BTTTT ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ngày 09/6/2010, Chánh thanh tra Bộ TT&TT đã thừa lệnh Bộ trưởng ký công văn số 1764/BTTTT-TTra chỉ đạo các Sở TT&TT thực hiện thanh tra diện rộng việc kiểm định và công bố sự phù hợp đối với trạm BTS.

Hội thảo qua cầu truyền hình xây dựng chế tài xử phạt trong lĩnh vực tần số

(14/04/2010)
Chiều ngày 13/4/2010, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức hội thảo qua cầu truyền hình lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.