Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

TIN HOẠT ĐỘNG

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hợp tác quốc tế với Lào

28/12/2009 14:21 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Sáng nay, ngày 28/12/2009, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bắt đầu chương trình làm việc mang tính chất hợp tác quốc tế với Đoàn Cục Thanh tra - Bộ Thông tin và Văn hóa Lào. Đây là lần đầu tiên giữa Lào và Việt Nam có chương trình hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Theo kế hoạch, Đoàn Cục Thanh tra của Lào có 5 ngày học tập, trao đổi kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự khóa học này có các cán bộ, công chức của nước bạn Lào đang giữ các chức vụ như: Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên của Cục Thanh tra - Bộ Thông tin và Văn hóa Lào.

Trong thời gian từ ngày 28/12/2009 đến ngày 01/01/2010, Đoàn Cục Thanh tra Lào sẽ được các cán bộ của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành như: giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, cơ cấu tổ chức của hệ thống Thanh tra Thông tin và Truyền thông Việt Nam, trình tự tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành, kinh nghiệm tổ chức thanh tra diện rộng, đột xuất…. Ngoài ra, Đoàn Cục Thanh tra Lào sẽ có chương trình học tập, tham quan thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Chương trình hợp tác lần này nhằm giúp cho nước bạn Lào học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tổ chức hệ thống thanh tra chuyên ngành, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông, một số kinh nghiệm về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, đặc biệt là kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra về trò chơi trực tuyến, trang thông tin điện tử, xuất bản, in, phát hành, việc xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành về báo chí, xuất bản….

Kết thúc chương trình hợp tác lần này, các cán bộ của Cục Thanh tra - Bộ Văn hóa và Thông tin Lào sẽ được trang bị và tích lũy thêm kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông từ phía Việt Nam. Những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích này sẽ giúp cho nước bạn Lào đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông tại Lào./.
 

Lượt truy cập: 2222

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)