Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Biểu mẫu

30/11/2009 14:52 CH Xem cỡ chữ

 1. Quyết định Thanh tra 
 2. Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra
 3. Quyết định thay đổi trưởng đoàn thanh tra
 4. Quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra
 5. Quyết định bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
 6. Quyết định tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại
 7. Quyết định hủy bỏ quyết định... 
 8. Quyết định về việc kiểm kê tài sản
 9. Quyết định về việc niêm phong tài liệu
 10. Quyết định về việc mở niêm phong tài liệu 
 11. Quyết định về việc thu hồi tiền 
 12. Quyết định về việc thu hồi tài sản
 13. Biên bản công bố quyết định thanh tra 
 14. Biên bản kiểm kê tài sản
 15. Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu 
 16. Biên bản niêm phong tài liệu
 17. Biên bản mở niêm phong tài liệu
 18. Biên bản kiểm tra, xác minh
 19. Biên bản làm việc 
 20. Biên bản công bố kết luận thanh tra 
 21. Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra 
 22. Kế hoạch tiến hành thanh tra 
 23. Báo cáo kết quả thanh tra
 24. Kết luận thanh tra
 25. Công văn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu 
 26. Công văn về việc Trưng cầu giám định 
 27. Công văn về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra
 28. Công văn về việc kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại 
 29. Công văn về việc kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định
 30. Công văn về việc kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức
 31. Thông báo về việc kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra 

Lượt truy cập: 3835

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )