Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

Tin hoạt động

Hoạt động Thanh tra trong báo chí xuất bản

(30/11/2009)
Hoạt động báo chí, xuất bản tại Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển sôi động với sự góp mặt của khoảng 702 cơ quan báo chí trong đó: Về loại hình báo in: toàn quốc có 634 cơ quan báo chí với 813 ấn phẩm, gồm 174 báo (Trung ương: 73; địa phương: 101); 459 tạp chí (Trung ương: 353; địa phương: 106); một hãng thông tấn quốc gia.

Một số doanh nghiệp Bưu chính, Chuyển phát vi phạm dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

(30/11/2009)
Trong những năm qua lĩnh vực bưu chính, chuyển phát đã phát triển nhanh chóng cả về doanh thu, số lượng, chất lượng dịch vụ… Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển mạng lưới đồng bộ, rộng khắp, dịch vụ đa dạng đáp ứng yêu cầu của xã hội. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát ngày càng được nâng lên, hoàn thiện và đạt được những kết quả tốt.