Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

NEAC: Nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động giao dịch điện tử

25/06/2019 09:22 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (viết tắt NEAC) được thành lập theo Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT. NEAC là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm: dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority). 


20190625-l1.jpg

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải và Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao

Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Bộ TT&TT cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Mặc dù lĩnh vực hoạt động và quản lý của NEAC là lĩnh vực mới, hành lang pháp lý đang trong quá trình dần hoàn thiện, khối lượng công việc lớn, tính chất công việc ngày càng phức tạp, đặc biệt các công việc liên quan đến nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ TT&TT, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, NEAC đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để tiếp nhận các ý kiến góp ý vì mục tiêu chung là sự phát triển của lĩnh vực chữ ký số. Mặt khác, tăng cường các hoạt động song phương trong công tác hợp tác quốc tế để học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới; nghiên cứu, đề xuất áp dụng các giải pháp, chính sách để định hướng, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chữ ký số tại Việt Nam. Tích cực đổi mới phương pháp làm việc bằng những cố gắng thay đổi từ các cấp lãnh đạo quản lý, kết quả cho thấy tiến độ xử lý công việc, chất lượng của văn bản hay sự phối hợp trong thực thi nhiệm vụ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tích cực.
 
Năm 2018, NEAC đã nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định; sửa đổi 01 Thông tư: Nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2007/NĐ-CP. Phối hợp với Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 305/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.NEAC đã xử lý 10 hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của các doanh nghiệp (tăng 8 hồ sơ so với năm 2017”. Cũng theo báo cáo của NEAC, hiện thị trường cung cấp dịch vụ cung cấp chữ ký số tăng trưởng nhanh trong năm 2018 (từ hơn 800.000 chữ ký số (31/12/2016) đã tăng lên hơn 1.000.000 chữ ký số (30/6/2018), tỷ lệ tăng trưởng hơn 20%.
 
Ngoài ra, thực hiện hướng dẫn của Bộ TT&TT về việc thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2913/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính, NEAC đã ứng dụng CNTT và triển khai có hiệu quả các hệ thống phục vụ trực tiếp cho các công tác chuyên môn và công tác quản lý.
 
Song song với đó, NEAC tập trung đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa các qui trình về hoạt động kỹ thuật; áp dụng vào việc thực hiện các công tác quản lý, điều hành chung cũng như công tác quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số: triển khai hệ thống phần mềm dịch vụ công, 09/11 quy trình liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của NEAC đang được điện tử hóa. NEAC đang hoàn thiện việc tích hợp phần mềm dịch vụ công với Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT. Hiện tại NEAC đang quản lý 11 thủ tục hành chính. Các thủ tục này đã rút gọn điều kiện, thành phần hồ sơ, quy định về thời gian giải quyết rõ ràng minh bạch và được hướng dẫn đăng tải rộng rãi trên Cổng TTĐT của Bộ TT&TT và Website của NEAC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc tìm hiểu thông tin.
 
Cũng trong năm 2018, NEAC đã tổ chức 03 hội thảo quốc tế gồm: Hội thảo “Chính sách và giải pháp chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động tại Việt Nam” ngày 12/4/2018 tại Hà Nội; Hội thảo “Chính sách và giải pháp liên thông chứng thực chữ ký số tại Việt Nam” ngày 28/6/2018 tại Hà Nội; Hội thảo “Định danh điện tử trong nền kinh tế số tại Việt Nam” ngày 26/7/2018 tại Hà Nội; Tiếp tục hợp tác với Trung tâm Internet Lào (LANIC)…
 
Đồng thời, triển khai nhiệm vụ: “Sử dụng chữ ký số trên thiết bị di động”, NEAC thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/5/2015 quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của các CA công cộng. Mặt khác, cũng làm việc với các CA công cộng vể các giải pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật chữ ký số trên thiết bị di động. Trên cơ sở đó, NEAC đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật cho chữ ký số trên thiết bị di động và phương án sửa đổi Thông tư 06/2-15/TT-BTTTT. Tham gia tích cực các hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, Tổ tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ và tham gia Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Bộ TT&TT...
 
Theo kế hoạch, NEAC sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trình lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chữ ký số trên thiết bị di động trong Quý I/2019. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án “Triển khai thí điểm dịch vụxác thực điện tử trên nền tảng di động phục vụ dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử”.
 
Để có được thành tích nêu trên, đội ngũ cán bộ của NEAC luôn đoàn kết, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, tuân thủ nguyên tắc làm việc, gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Bộ cũng như của NEAC. Lãnh đạo NEAC luôn gương mẫu, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng…

PV

Lượt truy cập: 1426

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)