Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

TIN TỨC

Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

04/08/2016 14:23 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chiều 28/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.


Tới dự, có ông Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ 2 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3-2.png

6 tháng đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong khối đã chủ động tham mưu cho Ban cán sự Đảng và lãnh đạo bộ, ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác thi đua, khen thưởng; Vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng của khối đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi bộ, ngành trong khối thi đua, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung thi đua hướng trọng tâm vào nêu cao tinh thần đoàn kết và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, chủ động sáng tạo trong công tác và lao động, sản xuất, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống... Điển hình, Bộ Giao thông vận tải ngay từ đầu năm đã phát động phong trào thi đua với mục tiêu "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", tiếp tục phát động xây dựng văn hóa công sở "4 xin, 4 luôn"... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức triển khai hai phong trào thi đua lớn của ngành là “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị trong ngành Xây dựng tổ chức 231 đợt, chiến dịch thi đua trên mọi lĩnh vực công tác...

Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các bộ, ngành trong khối. Cùng với đó, các đơn vị trong khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hoạt động của khối thi đua được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực: tổ chức các chương trình thực tế, tham quan các đơn vị điển hình tiên tiến, các mô hình thi đua tiêu biểu của ngành; trao đổi kinh nghiệm triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và những năm tiếp theo, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế kiến nghị, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương một số vấn đề: nghiên cứu sửa đổi Quy chế về xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay; xem xét khen thưởng quá trình cống hiến cho các cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng cho cán bộ chuyên trách các bộ, ngành; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cho công tác tổ chức, chỉ đạo việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Thục Anh

http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn

Lượt truy cập: 1931

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)